Dzięki odpowiednio prowadzonej kuchni otrzymaliśmy jako restauracja certyfikat Biała Lilia.
Restauracja sepłnia najwyższe standardy i bezpieczeństwo oferowanej żywności.